Over de stichting

Een aantal activiteiten in Vreeswijk, zoals de Vreeswijkse Septemberdagen, Intocht Sinterklaas en Vreeswijk bij Kaarslicht worden momenteel georganiseerd door de activiteitengroep van Winkelcentrum Vreeswijk, waarvan enkele activiteiten ook samen met andere organisaties worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Sluizenloop, viswedstrijd, Sluizenwandeltocht, korenfestival. De activiteitengroep initieert en faciliteert in nieuwe initiatieven, desnoods over het hele traject van een evenement in samenspraak met de initiatiefnemer van een evenement.

De Activiteitengroep is een doe-groep en werkt met een groot aantal vrijwilligers, die de handen uit de mouwen willen steken om activiteiten in Vreeswijk mogelijk te maken. Winkelcentrum Vreeswijk heeft nagenoeg geen ondernemers in deze groep vrijwilligers, waardoor zij onvoldoende zicht hebben op de activiteiten en de verantwoordelijkheden, waarvoor zij formeel staan, zowel juridisch als financieel.

In overleg tussen het bestuur van Winkelcentrum Vreeswijk en de activiteitengroep is  besloten om voor deze activiteitengroep een stichtingsvorm in het leven te roepen, waarin een aantal evenementen ondergebracht zijn en waar initiatiefnemers terecht kunnen voor administratieve en facilitaire ondersteuning om hen op weg te helpen en hun ideeën te verwezenlijken, voor zover de activiteitengroep hiertoe in staat is met hun kennis en vrijwilligers. De vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol, vooral ten aanzien van de uitvoering. De activiteitengroep ziet zich meer als een doe-organisatie en maakt daarbij  gebruik van het enthousiasme, kennis en mogelijkheden, die er bij de vele vrijwilligers al aanwezig is.

De stichtingsakte is maandag 11 april j.l. bij de notaris vastgelegd. De meeste vrijwilligers zijn inmiddels over deze ontwikkeling op de hoogte gebracht.

Inmiddels heeft de stichting een logo, waarin de Vreeswijkse vlag is opgenomen om het enthousiasme van de vrijwilligers van de nieuwe stichting voor Vreeswijk te benadrukken.

Naast deze stichting bestaat er ook een stichting Promotie Vreeswijk, die tot doel heeft Vreeswijk met allerlei middelen te promoten. Voor informatie over deze stichting en over Vreeswijk.

Inmiddels is ook een website ontwikkeld, waarin vele activiteiten vermeld zijn en waar geïnteresseerden, die met enthousiasme mee willen helpen met organiseren of bij activiteiten hand- en spandiensten willen verrichten, zich op kunnen geven.